RSS
A A A

Informacje nieudostępnione

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować na adres Świetlicy:

Świetlica Profilaktyczno- Wychowawcza i Terapeutyczna w Ornontowicach
ul. Zwycięstwa 7c
43-178 Ornontowice

lub na adres mailowy: swietlicaorn@gmail.com


Zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.Opublikował: Agnieszka Konsek
Publikacja dnia: 01.09.2016
Podpisał: Agnieszka Konsek
Dokument z dnia: 26.08.2010
Dokument oglądany razy: 1 818