RSS
A A A

Informacje ogólne

Serdecznie witamy na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej i Terapeutycznej w Ornontowicach.

Świetlica Profilaktyczno -Wychowawcza i Terapeutyczna w Gminie Ornontowice

ul. Zwycięstwa 7c

43 - 178 Ornontowice

tel. 32/ 3306283

e-mail: swietlica@spwit.ornontowice.pl 

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.30 - 16.30

W okresie ferii i przerw świątecznych Świetlica pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 - 13.00

Informacja o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych

w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej i Terapeutycznej w Ornontowicach

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) informuję, że w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej i Terapeutycznej
w Ornontowicach został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.
Poniżej udostępniam dane osobowe IOD, o których mowa w art. 10 ust. 1 ww. ustawy:
- imię i nazwisko: Sabina Papaj
- adres poczty elektronicznej: iod@spwit.ornontowice.pl

Kierownik ŚPWiT w Ornontowicach

Agnieszka Konsek


AktualnościOpublikował: Agnieszka Konsek
Publikacja dnia: 11.02.2019
Podpisał: Agnieszka Konsek
Dokument z dnia: 08.03.2010
Dokument oglądany razy: 49 598